Bronse Støping

Vi tilbyr Investeringsstøping

Prosessen er passende for produksjon av nesten-ferdige deler som skal repeteres, og brukes for mange forskjellige metaller og høytelseslegeringer. Selv om metoden generelt brukes for små deler, har metoden også blitt brukt for å produsere komplette dørrammer til fly, stålstøpinger opp til 300 kg og støpinger av aluminium opp til 30 kg. Sammenlignet med andre støpemetoder som diestøping og sandformstøping kan investeringsstøping være en dyr prosess. Imidlertid kan man produsere intrikate konturer, og i de fleste tilfeller deler som er nesten-ferdige, og som dermed krever lite eller ingenting av arbeid for å ferdigstille produktet etter støping.